Het ontstaan van SPKC

Het projectkoor “The Liberation Singers”  (dat op 5 mei 2012 samen met muziekvereniging “Eendracht” in “De Kuip” in Colmschate een concert heeft gegeven in het kader van het bezoek aan onze regio van een aantal Canadese veteranen)  bestond voor het grootste deel uit mensen die ook deelnamen aan het toenmalige kerstkoor dat nog onderdeel uit maakte van KGC.

Zowel voor het kerstkoor en daarna ook voor The Liberation Singers bestond veel belangstelling binnen de regio. Daar er bij KGC geen ruimte was voor nog een koor heeft men er mee ingestemd, dat de activiteiten van het kerstkoor uit de vereniging KGC worden gelicht.

Dit alles heeft er toe geleid dat de oprichting heeft plaatsgevonden van de Stichting Projectkoren Colmschate op 5 juli 2012. Het Kerstkoor Colmschate en The Liberation Singers zijn met ingang van het seizoen 2012-2013 activiteiten (projecten) van deze stichting.

Kerstkoor Colmschate brengt KERSTsfeer

Het Kerstkoor zingt al 18 jaar voor o.a. de bewoners van verzorgingshuizen en voor  het Rode Kruis. Daarnaast openbaar tijdens het Dickens festival in Deventer (zondag 20 dec. 12.00-12.45  uur in de Grote of Lebuinuskerk) – gratis entree  en in de Nering Bögel koepel  Worpplantsoen op zondag 13 december.

Op vrijdag 18 december geeft het kerstkoor een kerstconcert met oud en nieuw repertoire, zowel Nederlands als Engelstalig, Dit concert start om 20.00 uur in de Ichtuskerk aan de Holterweg te Colmschate.  Entree € 5,00 p.p

Geef een reactie